Peter-Paul Bänziger

PD Dr. Peter-Paul Bänziger


Private lecturer (Geschichte)

Office

Hirschgässlein 21
4051 Basel
Schweiz

Research associate (Professur Lengwiler)

Office

Departement Geschichte
Hirschgässlein 21
4051 Basel
Schweiz