Erik Petry

Prof. Dr. phil. Erik Petry


Research associate (Fachbereich Jüdische Studien)

Office

Leimenstrasse 48
4051 Basel
Schweiz

Lecturer (Fachbereich Jüdische Studien)

Office

Zentrum für Jüdische Studien
Leimenstrasse 48
4051 Basel
Schweiz

Erik Petry